El Festival d’Espaigua va omplir el Teatre Comarcal.