Condicionament Físic

Activitat per desenvolupar les capacitats físiques bàsiques en funció de la nostra edat a partir de jocs, de l’esport i del treball amb equip.